Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και κάθε ιδιώτη που έχει ανάγκη να μειώσει τα  έξοδά του.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για νέα όσο και για υφιστάμενα κτίρια, προτείνοντας στον πελάτη λύσεις για το σχεδιασμό ή την ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους και των Η/Μ συστημάτων, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου και κατά συνέπεια του λειτουργικού κόστους.
Εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια, ως προς την τεχνική και την οικονομική τους βιωσιμότητα, προτείνοντας το βέλτιστο συνδυασμό λύσεων, με γνώμονα τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και παράλληλα την επίτευξη άνετων και ποιοτικών εσωτερικών συνθηκών.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κατά την πρώτη επίσκεψη του χώρου σας, πραγματοποιούμε τις ακόλουθες ενέργειες:
⦁ Οπτικό έλεγχο του κτηρίου και των        συσκευών.
⦁ Καταγραφή των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών.
⦁ Συμπλήρωση ειδικού φυλλαδίου με πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας των συσκευών.
⦁ Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την καταγραφή των ηλεκτρικών καταναλώσεων του κτηρίου, ο οποίος θα συλλέγει δεδομένα για μία χρονική περίοδο (συνήθως μία εβδομάδα).

Στην δεύτερη επίσκεψη στον χώρο σας, έπειτα από μία εβδομάδα, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται είναι:

⦁ Απεγκατάσταση του ειδικού εξοπλισμού.
⦁ Παράδοση αναφοράς μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας, στην οποία αναφέρονται τόσο οι καταναλώσεις από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, όσο και οι προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.
⦁ Συζήτηση επί των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ!!!

Η εταιρεία μας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην κατοικία τους, δημιούργησε ένα πακέτο προσφοράς που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  Καλέστε για προσφορά:

  +30 213 031 6009

  •  Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού καταγραφής της ηλεκτρικής κατανάλωσης της οικίας για μία εβδομάδα.
  • Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού καταγραφής της ηλεκτρικής κατανάλωσης της οικίας για μία εβδομάδα.
  • Λεπτομερή καταγραφή των φωτιστικών σωμάτων των χώρων.

   

  • Ανάλυση των δεδομένων φωτισμού και εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό.
  • Παρουσίαση όλων των αναλύσεων και μελετών, και συζήτηση επί των προτάσεων αυτών ή και άλλων πρόσθετων παρεμβάσεων είτε εξοικονόμησης ενέργειας είτε παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

  Το παραπάνω πακέτο σας παρέχεται στο ποσό  των 30 € +ΦΠΑ μόνο.
  Να τονίσουμε ότι όλες οι αναλύσεις, μελέτες και παρουσιάσεις πραγματοποιούνται από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

  Άλλες Υπηρεσίες

  Αγοραπωλησία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

  Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα ενεργειακά έργα που πωλούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Ηλεκτρολογικά σχέδια και μελέτες

  Οι Μηχανικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν τη βέλτιστη σχεδιαστικά λύση και μελέτη οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού έργου σας ενδιαφέρει.

  Πιστοποιητικά ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ

  Κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τη νομοθεσία, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια το εξοπλισμού και των ανθρώπων.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Λ. Συγγρού 183, Νέα Σμύρνη, 2ος όροφος, Τ.Κ. 17121

  +30 213 031 6009

  info@energy4you.gr