Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ)

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ)

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι Μηχανικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. Για να εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό θα γίνει οπωσδήποτε μια αυτοψία του χώρου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.

Ενεργειακή κατάταξη

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πότε απαιτείται

Πρέπει να γνωρίζετε πως το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για:

Καλέστε για προσφορά:

+30 213 031 6009

 • Την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου μεγαλύτερου των 50 m², σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010.
 • Την περίπτωση που ενταχθείτε στο Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την έκταση του κτηρίου.
 • Τη μίσθωση επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, εστιατόρια κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης χρειάζεται πλέον να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του ακινήτου στο σύστημα taxisnet από όπου και θα επικυρωθεί η σύμβαση. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια συναντάμε κάποιες εξαιρέσεις όπου το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα σε φούρνους, χώρους στάθμευσης, καθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κτλ.

Η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης συνίσταται από τα εξής επιμέρους στάδια:

Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση.
Αυτοψία – επι τόπου συλλογή στοιχείων – Φωτογράφηση.
Επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση πιστοποιημένου λογισμικού.

Έκδοση ΠΕΑ.

 • Αν η κατοικία για την οποία θέλετε να εκδώσετε Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει οικοδομική άδεια μετά το 1983, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:
 • Άδεια Οικοδομής
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες της μελέτης)
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών
 • Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 • Αριθμός Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
 • Το συμβόλαιο του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)
 • Όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν σε απλές φωτοτυπίες.
 • Άδεια πριν το 1983

Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν το 1983 και αφορά κατοικία, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (προαιρετικό)
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο
 • Τοπογραφικό
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 – εάν υπάρχει χρειάζονται οι δέκα πρώτες σελίδες της μελέτης)
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ
 • Αριθμός κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο)
 • Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)
  Όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν σε απλές φωτοτυπίες.

 

Τέλος αν πρόκειται για τα υπόλοιπα κτήρια (πχ καταστήματα ή γραφεία) εκτός από τα προηγούμενα δικαιολογητικά θα χρειαστείτε ακόμα:

 • Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών (Θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.)
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
 • Ισχύς κλιματιστικών
 • Όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν σε απλές φωτοτυπίες.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια, όπως αυτή έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με το προεδρικό διάταγμα 100/2010. Σε αυτό το διάστημα το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές κριθεί απαραίτητο για την ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου. Η μόνη περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί νέο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, οπότε με το νέο έντυπο θα αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση.

Άλλες Υπηρεσίες

Αγοραπωλησία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα ενεργειακά έργα που πωλούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ηλεκτρολογικά σχέδια και μελέτες

Οι Μηχανικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν τη βέλτιστη σχεδιαστικά λύση και μελέτη οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού έργου σας ενδιαφέρει.

Πιστοποιητικά ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ

Κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τη νομοθεσία, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια το εξοπλισμού και των ανθρώπων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λ. Συγγρού 183, Νέα Σμύρνη, 2ος όροφος, Τ.Κ. 17121

+30 213 031 6009

info@energy4you.gr