ΦΒ σε επαγγελματικό κτήριο στην Καλλιθέα

  Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος 9,75 kWp σε επαγγελματικό κτήριο στην Καλλιθέα.

  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Energy4you. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα επαγγελματικού κτηρίου στην Καλλιθέα. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

  Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου ωφέλιμου χώρου έχουν τοποθετηθεί σε μια ενιαία κατασκευή με βάσεις Alfa Energy. Αυτού του τύπου η χωροθέτηση μας δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσουμε τα πάνελ χωρίς να αφήσουμε αποστάσεις μεταξύ των σειρών. Τοποθετήθηκαν 39 πλαίσια των 250Wp τύπου HIT 250 υβριδικά της εταιρείας Sanyo, συνολικής ονομαστικής ισχύος 9,75kW. Στο έργο τοποθετήθηκε inverter της Ισραηλίτικης εταιρίας Solaredge SΕ 10K για μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος καθώς γίνεται βελτιστοποίηση της ισχύος κάθε πάνελ ξεχωριστά, και με 12 έτη εγγύηση κατασκευαστή!!!

  • Ετήσια έσοδα 7.500€
  • Εγγύηση inverter: 12 έτη!!!
  • Εγγύηση φβ πάνελ: 25 έτη!!!
  • Διάρκεια ζωής >25 έτη