ΦΒ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

    «Προμήθεια Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας για ιδιόχρηση» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

    Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση πρότυπου ερευνητικού φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος 17 kWp με τρία συστήματα παρακολούθησης του Hλiου, τύπου DegerTraker5000HD. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα RCM AMUR LEOPARD 250Wp POLY της εταιρείας RECOM LTD, ενώ οι μετατροπείς ισχύος είναι δυο Sunny Tripower 10.000TL της εταιρείας SMA Solar Technology.

    Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ και την Malvasia Electronics.