Αντλία θερμότητας σε θερμοκήπιο στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλιών θερμότητας και εργασία σύνδεσης των αντλιών στο Εργαστήριο LIFE του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στης ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση δύο αντλιών θερμότητας «HITACHI Yutaki-S», διαιρούμενου τύπου, απόδοσης 29 Kw (ψύξη) / 32 Kw (θέρμανση) η κάθε μία μονάδα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης πειραματικού θερμοκηπίου του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE.

  Στο συγκεκριμένο πειραματικό θερμοκήπιο, απαιτούνται σταθερές θερμοκρασίες ανά εποχή για την ορθή ανάπτυξη των φυτών, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση των δύο νέων αντλιών θερμότητας, οι οποίες συνδυάζονται άριστα με τις δύο υπάρχουσες γεωθερμικές αντλίες. Επιπλέον, το σύστημα που τοποθετήθηκε, προβλέπει την επέκταση της εγκατάστασης και σε άλλο θερμοκήπιο, εφόσον απαιτηθεί, καθώς επίσης και τη δυνατότητα λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος συνδυαστικά, με ένα μελλοντικό ηλιοθερμικό. Τέλος, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση back up συστήματος (φυσικό αέριο, γεννήτρια).

  Οι Μηχανικοί της Energy4you πραγματοποίησαν την Μελέτη Εφαρμογής, τη Διαχείριση και Επίβλεψη του Έργου, καθώς και τις αναγκαίες ρυθμίσεις του συστήματος για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του, για λογαριασμό της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ.

  • Οικονομική Ψύξη-Θέρμανση 
  • Πράσινη μορφή κλιματισμού
  • Πλήρης αυτοματισμός
  • Μηδενική συντήρηση
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής