Φωτοβολταϊκά Συστήματα

  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΕΗ

  Θα θέλατε να μηδενίσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ;

  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψουν όλες τις ηλεκτρικές ανάγκες σε μία οικία, μία επιχείρηση, ένα δημόσιο κτίριο και όπου αλλού απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια, η διαστημική αυτή τεχνολογία έγινε ιδιαίτερα προσιτή και στον μέσο άνθρωπο προσφέροντάς πολλά οφέλη τόσο σε αυτόν όσο και στο περιβάλλον.

  Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ ή να είναι αυτόνομο. Στην περίπτωση που υπάρχει ΔΕΗ, τότε το ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά είτε θα πωλείται ολόκληρο στη ΔΕΗ και θα πιστώνεται το ποσό στο λογαριασμό, είτε θα χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη του και δεν θα χρεώνεται από τη ΔΕΗ. Κάθε περίπτωση έχει τα πλεονεκτήματα της και απαιτείται μία οικονομοτεχνική μελέτη για να εντοπιστεί η βέλτιστη επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα κέρδη για τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι σημαντικά και ο λογαριασμός της ΔΕΗ μπορεί να μηδενιστεί!!!

  Οι Μηχανικοί μας έχοντας μεγάλη εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι στη διάθεσή σας για να μελετήσουν την περίπτωσή σας και να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση παρουσιάζοντάς σας μία πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, και να σας δώσουν την προσφορά μας για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.

  ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  – Γίνεται να έχω ρεύμα χωρίς ΔΕΗ;;;

  Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, δηλαδή όταν δεν υπάρχει το δίκτυο της ΔΕΗ, αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές, σε εξοχικές κατοικίες, αλλά και σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις όπως αντλητικά συστήματα γεωτρήσεων. Τα αυτόνομα συστήματα απαιτούν χρήση μπαταριών για την αποθήκευση της ενέργειας και χρήση της όταν υπάρχει ζήτηση από τις καταναλώσεις της εγκατάστασης.Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν εφεδρικά, δηλαδή όταν υπάρχουν διακοπές ρεύματος, ως μονάδες αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).

  Τα αυτόνομα συστήματα, είναι ιδιαίτερα συστήματα, καθώς για το σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητες πολλές πληροφορίες για όλες τις ηλεκτρικές καταναλώσεις της εγκατάστασης. Φανταστείτε πόσο άσχημο θα ήταν να «άδειαζαν» οι μπαταρίες πριν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας.

  Τα αυτόνομα συστήματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με ανεμογεννήτριες, ωστόσο θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά ο σχεδιασμός τους.

  Έχοντας σχεδιάσει και εγκαταστήσει μεγάλο πλήθος αυτόνομων συστημάτων, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με επιτυχία το σύστημα που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες σας.